Auteursarchief: admin

Verschil paranormaal en spiritueel

Als het over paranormaal gaat, dan gaat het over dat iemand het vermogen zou hebben om gebruik te maken van andere zintuigen. Er wordt wel eens gezegd het zesde zintuig. We hebben normaal vijf zintuigen die we gebruiken, horen, weten, ruiken, zien en voelen. Het zesde zintuig, dit is dan het zintuig wat buiten onze normale dingen om gaat, het is iets paranormaals. Het is boven natuurlijk. Je hebt dan iets gezien, gehoord of gevoeld dat niet natuurlijk is. We hebben het dan over verschijnselen die we niet kunnen verklaren aan de hand van de wetenschap of aan de hand van verschillende wetten. Het gaat er om dat je iets ziet, hoort of voelt dat niet voor iedereen waar te nemen is. Lees verder